Vad är en medial sittning? Andlig sittning. Vägledande sittning eller bevisförande sittning? Ja
kärt barn har många namn. Hoppas detta kan reda ut begreppen lite.


 

Andlig vägledande sittning: Ibland står vi stilla i livet. Står kanske inför ett vägval eller går och grupplar på saker och ting. Funderar på framtiden och vad som kan vänta oss. Ja, frågorna kan vara många.
Vid en vägledande sittning använder jag dels min intuition och känner in dig och dels anväder jag mig av tarot- ängla- eller orakelkort för att titta i dom och ge dig en hint om olika vägval.
Jag låter också andevärlden komma igenom för att säga sitt och många gåner får vi sällskap av någon nära bortgången familjemedlem/vän som gärna vill vara med. 
Du får självklart ställa egna frågor om det du vill ha svar om.

Vad som är viktigt att påpeka är att jag spår inte. Vi har alla vår fria vilja och med den kan saker och ting förändras under resans gång. Vad vi gör är att visa på vilka olika vägar du har att gå och vilka val du har att ta. Absolut kan korten på sätt och vis visa hur det kommer att gå, men valet är i slutändan ditt.

Jag lämnar ingen information om sjukdom, död eller katastrofer. 


Bevisförande sittning: Här koncentrerar vi oss på att ta kontakt med nära och kära som lämnat denna värld. Jag känner in en länk som jag sedan läser av. Jag ger dig så många upplysningar att du till sist vet vem jag har kontakt med. När vi väl har konstaterat vem som är med oss, vill han/hon ofta lämna ett meddelande till dig. Det kan vara en kärleksfull hälsning eller kanske ett råd inför framtiden.