Ordet chakra betyder "livshjul". Ett chakra är som en energipunkt i våra kroppar. Läran om chakran och energier härstammar från Indiens yoga och meditationstraditioner. I fjärran östen har man använts av läran i över fyra tusen år men det är bara de senaste 15 åren som denna lära nått oss här i västvärlden. Ett chakra snurrar motsols och har i huvudsak två uppgifter; att först ta in livsenergi och sedan vidarebefordra och fördela den här energin i kroppen.

Rotchakrat - Är beläget vid ryggradens slut, och kopplas till färgen röd. Organ som hör till detta chakra är bl.a. njurar, ryggraden, tjocktarmen och skelettet. Det inverkar på stabilitet, säkerhet, frid, hälsa mod och tålamod

Sakrala chakrat - Finns i nedre delen av buken och associeras med färgen orange och är kopplad till bl.a. äggstockar, testiklar, prostata, könsorgan, mjälte, livmoder och urinblåsa. Det är inblandat i att ge och ta emot känslor, lust, åtrå, njutning, kärlek och rörelse. Hjälper även till i upptagandet av nya idéer, tolerans och harmoni.

Solarplexus chakrat - Sitter i nedre bröstkorgen och förknippas med färgen gul. Tihörande körtlar och organ är bukspottskörteln, magen, levern, gallblåsan, nerv-systemet och musklerna. Dess funktioner är att vitalisera nervsystemet, matsmältningen, ämnesomsättningen och känslor. Detär inblandat i viljekraft, auktoritet, energi, självbehärskning, värme och humor.


Hjärtchakrat - Är placerat i bröstkorgen och kopplas till färgen rosa eller grön. Organ som tillhör är hjärta, thymus, hjärtkärlsystemen, armar, händer och lungor. Dess funktioner är att hålla livskraft från det högre jaget, energisätta blodet, samt blodcirkulationen. Har också att göra med villkorslös kärlek, förlåtelse, medkänsla, förtåelse harmoni och belåtenhet.

Halschakrat - Finns i halsens område och är blå. Körtlar och organ som tillhör är bl.a. sköldkörteln, bisköldkörtlarna, hypothalamus, halsen och munnen. Den har med ordets kraft, sann kommunikation, kreativt uttryck i tal, skrivande och konst, sanning och kunskap.

Pannchakrat eller det tredje ögat som det också kan kallas - Som det låter så finns detta chakrat i pannan och är indigoblå. Detta chakra hör ihop med tallkottkörteln och viss utsträckning även ihop med hypofysen. Den reglerar de andra hormonkörtlarna som finns i kroppen. I och med det styr och kontrollerar det här chakrat också kroppen och känslorna. Pannchakrat står i nära samspel med de övriga chakrana och är centrum för intelligens, förståelse, intuition och riktning i livet.

Kronchakrat - Finns över huvudet och är lila till färgen. Det sjunde chakrat står för andlighet och helande. Dess uppgift är att hjälpa oss att förstå den andliga sidan av livet. Fysiskt är kronchakrat ingången för livskraften. När vi känner hängivelse är det sjunde chakrat aktiverat