Ordet spiritism härleds från latinets spiritus, som betyder ande.

Spiritualism är en erkänd religion, med egna kyrkor och präster (ministrar), och är inte emot någon annan religion. Spiritualismen är en universell religion som ser Buddha, Mohammed, Moses och Jesus, som de stora lärare de var. Trots att Spiritualismen saknar dogmer eller trosbekännelser brukar de flesta Spiritualister acceptera vad som är känt som de Sju Principerna

Skillnaden mellan Spiritualismen och andra religioner är vår möjlighet att genom så kallat mediumskap lämna bevis att människan överlever graven; alltså att medium kan kommunicera med de som gått över och därigenom visa på ett fortsatt liv i en annan värld.

Inte sällan anklagas spiritualister för att vara emot kristendomen vilket är fel. Vi är inte emot någon religion över huvudtaget. Spiritualismen är en universell religion som erkänner andliga ledare som Mohammed, Buddha, Moses och Jesus. En stor skillnad mellan Spiritualismen och den ortodoxa kristendomen finner man i vår femte princip, Personlig ansvar. Vi har getts fri vilja och förmågan att skilja rätt från fel och vi är själva ansvariga för alla våra tankar och handlingar.

I Sverige har spiritismen gamla anor. Emanuel Swedenborg är en av den moderna spiritismens viktigaste förelöpare. Redan under 1700-talet hölls spiritistiska seanser i svenska frimurarloger och societétssällskap.

De Sju Principerna:

1. Gud är vår fader

2. Syskonskap mellan alla  
människor

3. Andlig gemenskap och
guidad ledning

4. Andens odödlighet

5. Personligt ansvar

6. Återverkan av alla våra handlingar

7. Vägen till framgång är öppen för alla som vill gå den