Certifierad healer efter healingutbildning på Andrummet MediumAkademin med Katarina Knutssom som lärare.

Diplom efter genomgången cirkelträning i mediumskap hos Cathrine Almkrantz och Kerstin Forsell i Uppsala. Här ingick bl.a. tarotolkning, plattformsarbete (seans), privatsittningar, intiutionsövningar och

Har även varit på olika kurser och cirklar på andra ställen i  Sverige.

Ett antal besök i England och Arthur Findley College ingår också i min utbildning.

Lärare som jag haft i olka sammanhang är bl.a. Colling Bates, Simon James, Brian Robertson

Transhealing kurser med Bill Thomson från skottland

Diplomerad coach hos MindMentor på ACC-nivå.