Healing är inget nytt påfund (new age) - utan tvärtom uråldrigt (old age). Alla jordens civilisationer, från den mest primitiva till den mest avancerade, har vid någon tidpunkt i utvecklingen, förstått att det finns en energi och kraft runtomkring och i allt levande.

Healing är ett sätt att återställa balansen i sinne, kropp och själ. Det är en holistisk tillämpning, vilket innebär att man ser t ill helheten. Genom energibalansering ges kraft att ta itu med eventuella blockeringar/konflikter/ problemställningar.

Det är sedan länge klarlagt att healingen fungerar och att det finns både metodik och förklaringsmodeller. Healing är inte alls så magiskt som många kanske tror. Healing är något många av oss använder dagligen när vi tex. tröstar gråtande barn genom att blåsa på deras onda finger eller lägga en hand mot deras heta panna. Vi gör det av instinkt, men någonstans inom oss ber och hoppas vi att det vi gör ska hjälpa just i samma ögonblick och det är precis det som Healingen går ut på, när man lägger handen på tex. din onda rygg.

Det finns många "sorters" healing, änglahealing, andlig healing, reconnective healing, reikihealing m.fl. Hur ska man då veta "vad som är vad"?

En del healers kan lägga sina händer på t.ex. klientens huvud och fötter, andra håller händerna en bit ifrån. Några healar efter ett visst mönster andra låter händerna gå efter intuition men...

...egentligen bottnar alla healingmetoder i samma sak, att ge energi till en kropp. All healing kommer från våra vänner i andevärlden och vi som utför healingen är bara en kanal för detta. Själva skillnaden mellan de olika healingmetoderna är nog inte så stor, utan det handlar bara just om hur man utför själva healingen.