Att meditera är att vara i nuet, och för en stund släppa omvärlden. Gör man det, släpper man också oro och bekymmer för det som har varit eller det som ska komma. Den som mediterar är mitt i det som är, och ingen annanstans. Att meditera ger en djup vila, både mentalt och fysiskt, och ger både mentala och fysiska effekter.

För att meditera krävs koncentration. Man använder olika tekniker för att nå den koncentrationen. Den vanligaste metoden är att fokusera på andningen, som i exempelvis den japanska Zenmeditationen. Att använda mantra är ett annat sätt. Ett mantra är ett ord, en stavelse eller en hel mening som man monotont upprepar för sig själv, oftast utan att förstå vad den betyder. Det är också vanligt att fokusera med hjälp av olika bilder. Man kan fokusera på en ljuslåga, en gudabild, ett glänsande föremål eller något liknande. Man kan också fokusera på bilder i sitt inre. Det kan vara ljus och färger, krucifix, bilder av en Buddha eller kanske en bild av en trädgård. I många tekniker använder sig meditatören av ljud eller musik som hjälpmedel för att fokusera.

Men oavsett vilka metoder vi använder är de bara hjälpmedel för att vi ska nå fram till det som meditationen innerst inne handlar om: att bara vara.

Och komihåg manbehöver inte sitta i lotusställning eller ha händerna på något speciellt sätt eller säga ett mantra hela tiden. Det viktiga är att sitta eller ligga så du verkligen slappnar av. Det är det viktigaste i början. Sedan, med tiden, kan du pröva på olika tekniker.

Om du har svårt att slappna av, köp gärna en cd med en guidad meditation att ha i början. Sedan kommer det gå av bara farten  :-)